nDevTracker

Giấy phép: Miễn phí ‎Kích cỡ tệp: N/A
‎Xếp hạng người dùng: 4.0/5 - ‎1 ‎Phiếu

ASP.NET Vấn đề Tracker (nDevTracker) là một vấn đề / lỗi hệ thống quản lý được viết bằng C # 1.1. Hệ thống được thiết kế để hợp lý hóa việc phát triển, thử nghiệm và hỗ trợ các dự án phần mềm. Các tính năng bao gồm Tích hợp điều khiển nguồn, File Attachments, Smart Cli

lịch sử phiên bản

  • Phiên bản N/A đăng trên 2011-08-08
    Một số bản sửa lỗi và cập nhật
  • Phiên bản N/A đăng trên 2011-08-08

Chi tiết chương trình