Free Perl Guestbook

Giấy phép: Miễn phí ‎Kích cỡ tệp: N/A
‎Xếp hạng người dùng: 3.9/5 - ‎3700 ‎Phiếu

Free Perl Guestbook là một kịch bản perl viết để quản lý một Guest Book.

lịch sử phiên bản

  • Phiên bản N/A đăng trên 2011-08-09
    Một số bản sửa lỗi và cập nhật
  • Phiên bản N/A đăng trên 2011-08-09

Chi tiết chương trình