Xenter

Giấy phép: Miễn phí ‎Kích cỡ tệp: N/A
‎Xếp hạng người dùng: 3.1/5 - ‎134 ‎Phiếu

Xenter cung cấp các công cụ cho hệ thống Xen Virtual Machine. Xen là một màn hình máy ảo mã nguồn mở cho các máy tính tương thích với x86. XenSource Inc. và Virtual Iron Software Inc. đã quảng bá Xen là đối thủ cạnh tranh mã nguồn mở chính đối với các sản phẩm ảo hóa thương mại như VMWare.

lịch sử phiên bản

  • Phiên bản N/A đăng trên 2011-08-13
    Một số bản sửa lỗi và cập nhật
  • Phiên bản N/A đăng trên 2011-08-13

Chi tiết chương trình