Xpress Browser

Giấy phép: Miễn phí ‎Kích cỡ tệp: N/A
‎Xếp hạng người dùng: 2.9/5 - ‎1300 ‎Phiếu

Đây là một trình duyệt Visual Studio 2005 để hiển thị như thế nào chúng ta có thể tạo ra một trình duyệt internet tiên tiến. Trình duyệt có thể hỗ trợ chủ đề, duyệt web nhanh chóng và an toàn và không cần sử dụng tệp DLL .dll shdocvw. Bạn có thể tải về nó và cung cấp cho nó một thử. Dự án được phát hành theo Giấy phép phần mềm Boost (BSL1.0).

lịch sử phiên bản

  • Phiên bản Xpress%20Browser đăng trên 2008-11-25
    Một số bản sửa lỗi và cập nhật
  • Phiên bản N/A đăng trên 2008-11-25

Chi tiết chương trình