Advanced Mass Sender 4.3

Giấy phép: Dùng thử miễn phí ‎Kích cỡ tệp: 3.82 MB
‎Xếp hạng người dùng: 3.8/5 - ‎173 ‎Phiếu

AMS 4.3 là phần mềm tiếp thị email mạnh mẽ, được phát triển để quản lý và gửi số lượng lớn email cho một số lượng lớn khách hàng. Tốc độ nhanh, giao diện linh hoạt nhưng đơn giản và chi phí phải chăng làm cho AMS trở thành chương trình tiếp thị qua email tốt nhất hiện nay. Xây dựng trong máy chủ Smtp, mạnh mẽ, hỗ trợ gói gửi email mà không cần sử dụng máy chủ smtp của nhà cung cấp của bạn cho phép bạn gửi lên đến 500 email một phút bằng cách sử dụng một modem. Khả năng duy nhất để gửi thông qua một số máy chủ smtp cùng một lúc cho phép bạn gửi lên đến 1500 email một phút bằng cách sử dụng một conection nhanh. Tạo từ các nhóm người nhận trong danh sách thư của bạn. Hỗ trợ cho danh sách người gửi lớn - hơn 200000 địa chỉ cho mỗi nhóm. AMS có trình xác thực danh sách thư tích hợp 1.1 cho phép bạn kiểm tra máy chủ cho sự tồn tại của email. AMS có một Trình soạn thảo Html để tạo email html với sự hỗ trợ đầy đủ của các bảng, hình ảnh và liên kết. Xử lý danh sách người gửi: cho phép bạn tạo nhiều dự án, thêm chức năng, xóa chức năng, tìm kiếm và sắp xếp danh sách của bạn, kiểm tra các bản sao, cú pháp email, giúp bạn có thể tải lên tài liệu html. Hỗ trợ máy chủ proxy.

lịch sử phiên bản

  • Phiên bản 4.3 đăng trên 2003-01-13
    Đã thêm mã hóa UTF-8, mã hóa dấu nháy đơn bị xóa, nhiều liên kết đến các công cụ trực tuyến

Chi tiết chương trình

Eula

EULA - Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối

THỎA THUẬN CẤP PHÉP NGƯỜI DÙNG CUỐI CHO AMS (Người gửi hàng loạt nâng cao) QUAN TRỌNG - VUI LÒNG ĐỌC KỸ thỏa thuận cấp phép sau. Bạn phải đồng ý với các điều khoản và điều kiện trước khi mua giấy phép cho KBB Software Advanced Mass Sender hoặc tải xuống bất kỳ phiên bản nào của KBB Software Advanced Mass Sender. Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối này (&EULA") là một thỏa thuận pháp lý giữa bạn (một cá nhân hoặc một thực thể duy nhất) và KBB Software LLC cho KBB Softwares Advanced Mass Sender, bao gồm phần mềm máy tính, tài liệu điện tử và tài liệu in (&SOFTWARE"). Bằng cách tải xuống, cài đặt, sao chép hoặc sử dụng PHẦN MỀM, bạn đồng ý với các điều khoản của thỏa thuận này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của EULA này, vui lòng hủy tất cả các bản sao của PHẦN MỀM, bao gồm bất kỳ bản cập nhật nào hoặc trả lại cho KBB Software LLC. Phần mềm KBB Software LLC được bảo vệ bởi luật bản quyền và các hiệp ước bản quyền quốc tế. PHẦN MỀM được cấp phép sử dụng theo thỏa thuận này. 1. CẤP GIẤY PHÉP. KBB Software LLC cấp cho bạn như một cá nhân, một giấy phép cá nhân, không độc quyền để sử dụng hoặc tạo bản sao của PHẦN MỀM như được mô tả trong CÁC ĐIỀU KHOẢN dưới đây. Ngoài ra KBB Software LLC có thể có các ứng dụng bằng sáng chế đang chờ xử lý khác, nhãn hiệu, bản quyền hoặc các quyền khác bao gồm PHẦN MỀM. Theo Thỏa thuận này, bạn không được cấp bất kỳ giấy phép nào cho các bằng sáng chế, nhãn hiệu, bản quyền này. Tất cả các quyền được bảo lưu bởi KBB Software LLC. KBB Software LLC có quyền chấm dứt giấy phép này bất cứ lúc nào. 2. BẢN QUYỀN. Tất cả quyền sở hữu và bản quyền đối với PHẦN MỀM này (bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ hình ảnh, hình ảnh, hoạt hình, video, âm thanh, âm nhạc, văn bản, applet, mã và / hoặc công nghệ được tích hợp vào PHẦN MỀM), các tài liệu in kèm theo và bất kỳ bản sao nào của PHẦN MỀM, đều thuộc sở hữu của KBB Software LLC và các nhà cung cấp của phần mềm. Phần mềm KBB Software LLC được bảo vệ bởi luật bản quyền và các điều khoản của hiệp ước quốc tế. Do đó, bạn phải đối xử với PHẦN MỀM giống như bất kỳ tài liệu có bản quyền nào khác ngoại trừ việc bạn có thể (a) tạo một bản sao của PHẦN MỀM chỉ cho mục đích sao lưu hoặc lưu trữ hoặc (b) cài đặt PHẦN MỀM trên một máy tính duy nhất miễn là bạn giữ bản gốc chỉ cho mục đích sao lưu hoặc lưu trữ. Bạn không được sao chép bất kỳ tài liệu in nào do KBB Software LLC cung cấp. 3. TỪ CHỐI BẢO HÀNH KHÔNG CÓ BẢO HÀNH. Sản phẩm phần mềm được cung cấp & như là & quot; mà không có bảo hành của bất kỳ loại nào. Trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, KBB Software và các nhà cung cấp của KBB từ chối tất cả các bảo đảm, rõ ràng hoặc ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn, bảo đảm ngụ ý về khả năng bán hàng và sự phù hợp cho một mục đích cụ thể và bất kỳ bảo hành nào chống vi phạm, đối với PHẦN MỀM. Bảo hành giới hạn này cung cấp cho bạn các quyền pháp lý cụ thể. Quyền của bạn có thể khác nhau tùy thuộc vào thẩm quyền của tiểu bang. 4. BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CỦA KHÁCH HÀNG. Toàn bộ trách nhiệm pháp lý của KBB Softwares và biện pháp khắc phục độc quyền của bạn sẽ không vượt quá giá đã thanh toán cho PHẦN MỀM. 5. TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ. KBB Software LLC sẽ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CÁC THIỆT HẠI DO HẬU QUẢ. Trong mọi trường hợp, KBB Software LLC hoặc các nhà cung cấp của KBB sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào như thiệt hại do mất lợi nhuận kinh doanh, gián đoạn kinh doanh, mất thông tin kinh doanh hoặc bất kỳ tổn thất tiền tệ nào khác. Vì một số tiểu bang/khu vực pháp lý không cho phép loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý đối với các thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, giới hạn trên có thể không áp dụng cho bạn. 6. KHÔNG GỬI EMAIL KHÔNG MONG MUỐN. Xin lưu ý rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các tin nhắn bạn gửi. O KHÔNG GỬI EMAIL KHÔNG MONG MUỐN. Xin lưu ý rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các tin nhắn bạn gửi. Trong nhiều trường hợp, việc gửi email không mong muốn là vi phạm pháp luật và bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm và chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại và vi phạm nào. Chúng tôi có quyền từ chối hỗ trợ kỹ thuật và/hoặc các dịch vụ khác nếu bạn: A. Gửi email không mong muốn; Hoặc B. Phân phối thông tin hoặc tài liệu bất hợp pháp; Hoặc c. Giả mạo thông tin tiêu đề. d. Cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm trong chủ đề. E. Không cung cấp thông tin hủy đăng ký khỏi danh sách e-mail của bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Thỏa thuận này, vui lòng liên hệ với KBB Software LLC. Hỗ trợ và Liên hệ Phần mềm KBB, LLC HỘP THƯ 455 Scottsdale, AZ 85252-0455 Điện thoại: 602-340-7558 Thư điện thoại: [email protected] Trang web: http://www.kbbsoftware.com