VCF Viewer

Giấy phép: Miễn phí ‎Kích cỡ tệp: N/A
‎Xếp hạng người dùng: 3.8/5 - ‎133 ‎Phiếu

Hiển thị cho bạn tất cả các tệp VCF nằm trong một cặp được chọn cụ thể. Bạn có thể xem và đọc chúng, không có gì nhiều hơn (ít nhất là bây giờ). Dự án này đã được đăng ký vào SourceForge.net ngày 7 tháng 5 năm 2010. Đây là một người xem rất cơ bản mà nó chỉ hiển thị tên và số điện thoại đầu tiên chỉ, nó không phải là một vCard Viewer để hiển thị tất cả các thuộc tính vCard có trong một định nghĩa vCard Phiên bản 4.0.

lịch sử phiên bản

  • Phiên bản files đăng trên 2010-05-07
    Một số bản sửa lỗi và cập nhật
  • Phiên bản N/A đăng trên 2010-05-07

Chi tiết chương trình