Biometric FingerPrint Attendance System

Giấy phép: Miễn phí ‎Kích cỡ tệp: N/A
‎Xếp hạng người dùng: 4.3/5 - ‎90 ‎Phiếu

Hệ thống chấm công vân tay số liệu sinh học là hệ thống chấm công kinh doanh cho nhân viên. Hệ thống ghi lại dữ liệu tham dự của nhân viên dựa trên dấu vân tay đã đăng ký của họ. Nó là một GUI tương tác để thêm hiệu quả và tự động hóa các thủ tục tổ chức. Tính năng - Bảo mật sinh trắc học - Đầu đọc dấu vân tay - Hệ thống chấm công Dự án là mã nguồn mở và hiện đang được phát triển.

lịch sử phiên bản

  • Phiên bản files đăng trên 2010-03-09
    Một số bản sửa lỗi và cập nhật
  • Phiên bản N/A đăng trên 2010-03-09

Chi tiết chương trình