WinBox

Giấy phép: Miễn phí ‎Kích cỡ tệp: N/A
‎Xếp hạng người dùng: 4.0/5 - ‎133 ‎Phiếu

WinBox là một Giả lập Windows cho Mac OS 7.55 đến Mac OS X 10.0 Và Up, Cũng với phiên bản Win32 chạy từ Windows 95 đến Windows 7. Nó hiện không hỗ trợ Windows 8 và 10, tuy nhiên bản phát hành này hiện đang ở trạng thái Lập kế hoạch vì vậy nó sẽ được phát triển thêm để hỗ trợ tất cả các OSes mới hơn.

lịch sử phiên bản

  • Phiên bản N/A đăng trên 2010-09-01
    Một số bản sửa lỗi và cập nhật
  • Phiên bản N/A đăng trên 2010-09-01

Chi tiết chương trình