GameKiller

Giấy phép: Miễn phí ‎Kích cỡ tệp: N/A
‎Xếp hạng người dùng: 4.2/5 - ‎4200 ‎Phiếu

Một bộ các chương trình để hạn chế khả năng của người dùng trên mạng trường học từ chơi trò chơi hoặc sử dụng các nguồn tài nguyên trái phép khác. Hãy nghĩ về nó như là một giải pháp kiểm soát của phụ huynh cho các trường học. Bằng cách này trong khi trong lớp không có người dùng sẽ có thể chơi trò chơi hoặc tham gia vào các hoạt động gây mất tập trung khác.

lịch sử phiên bản

  • Phiên bản files đăng trên 2009-11-11
    Một số bản sửa lỗi và cập nhật
  • Phiên bản N/A đăng trên 2009-11-11

Chi tiết chương trình