BeanBin 1.0

Giấy phép: Miễn phí ‎Kích cỡ tệp: N/A
‎Xếp hạng người dùng: 3.0/5 - ‎1 ‎Phiếu

BeanBin là một tiện ích cho đậu thực thể EJB 3.0 dai dẳng trong JBoss. Nó hoạt động mà không cần bất kỳ cấu hình xml nào (ngoại trừ kết nối cơ sở dữ liệu) và nó tạo ra tất cả các JPA-QL nessessary. Xem www.beanbin.org

lịch sử phiên bản

  • Phiên bản BeanBin%201.0%20BETA đăng trên 2007-08-13
    Một số bản sửa lỗi và cập nhật
  • Phiên bản BeanBin 1.0 BETA đăng trên 2007-08-13

Chi tiết chương trình