Express Download Manager

Giấy phép: Miễn phí ‎Kích cỡ tệp: N/A
‎Xếp hạng người dùng: 2.8/5 - ‎26 ‎Phiếu

Express Download Manager là trình quản lý tải xuống nhằm mục đích trở thành một nền tảng mạnh mẽ và đa dạng, trình quản lý tải xuống tất cả trong một với các tính năng như tăng tốc tải xuống, hỗ trợ tạm dừng / tiếp tục và nhiều hơn nữa.

lịch sử phiên bản

  • Phiên bản EDM%20Beta đăng trên 2009-01-05
    Một số bản sửa lỗi và cập nhật
  • Phiên bản N/A đăng trên 2009-01-05

Chi tiết chương trình