iTextSharp 5.0.6

Giấy phép: Miễn phí ‎Kích cỡ tệp: N/A
‎Xếp hạng người dùng: 2.8/5 - ‎104 ‎Phiếu

iText là một thư viện mã nguồn mở cho phép bạn tạo và thao tác tài liệu PDF. Nó cho phép các nhà phát triển tìm cách nâng cao web và các ứng dụng khác với thế hệ tài liệu PDF động và / hoặc thao tác. Điều này được phát hành như AGPL, meanin nó là phần mềm miễn phí để sử dụng nó trong phần mềm đó cũng là miễn phí theo cùng một giấy phép: AGPL.

lịch sử phiên bản

  • Phiên bản iTextSharp-5.0.6 đăng trên 2011-02-18
    Một số bản sửa lỗi và cập nhật
  • Phiên bản 5.0.6 đăng trên 2011-02-18

Chi tiết chương trình