ER English to Bengali Dictionary

Giấy phép: Miễn phí ‎Kích cỡ tệp: N/A
‎Xếp hạng người dùng: 3.3/5 - ‎783 ‎Phiếu

Từ điển ER (Từ điển tiếng Anh đến tiếng Bengal) cung cấp cho bạn từ điển kỹ thuật số dựa trên từ tiếng Anh và tiếng Bengal. Điều này dựa trên Unicode. Trước khi sử dụng này, bạn phải cài đặt .NET 2.0. Một liên kết tải về được đưa ra với các gói phần mềm. Lưu ý rằng điều này chỉ cung cấp từ điển một chiều (từ tiếng Anh đến tiếng Bengal). Bạn có thể tìm kiếm một ứng dụng từ điển tiếng Bengal sang tiếng Anh nếu bạn cần nó đảo ngược.

lịch sử phiên bản

  • Phiên bản ER%20Dictionary đăng trên 2010-03-16
    Một số bản sửa lỗi và cập nhật
  • Phiên bản N/A đăng trên 2010-03-16

Chi tiết chương trình