yahoo mail 2.0

Giấy phép: Miễn phí ‎Kích cỡ tệp: N/A
‎Xếp hạng người dùng: 3.2/5 - ‎49 ‎Phiếu

Công cụ này đã lỗi thời; xin vui lòng xem YPOPs, được cập nhật như dự án này đã bị ngừng. Bạn có thể tải về YPOPs! ở đây: http://ypops.soft112.com/ YPOPs! (trước đây gọi là YahooPOPs!) là phần mềm mã nguồn mở cung cấp truy cập POP3 và SMTP vào Yahoo! Mail. Nó có sẵn trên các nền tảng Microsoft Windows, Linux, Solaris và Mac.

lịch sử phiên bản

  • Phiên bản 1.3.5 đăng trên 2011-04-27
    Một số bản sửa lỗi và cập nhật
  • Phiên bản yahoomail-2.0 đăng trên 2004-06-17

Chi tiết chương trình