Open SS7 0.1

Giấy phép: Miễn phí ‎Kích cỡ tệp: N/A
‎Xếp hạng người dùng: 3.5/5 - ‎66 ‎Phiếu

Triển khai mở các giao thức lõi SS7, MTP, SCCP, ISUP và TCAP. Bản phát hành này thực sự là bản phát hành đầu tiên có chứa nội dung SS7. Nó chứa bộ giải mã và mã hóa thư MTP3. Các bước tiếp theo là viết bộ mã hóa và bộ giải mã cho các giao thức ss7 lõi khác. Chúng có thể dựa trên việc thực hiện MTP3. Ngoài ra mã xử lý thư cơ bản sẽ được thêm vào lớp MTP3. Mục tiêu của dự án này là để sản xuất một thực hiện mở của các giao thức cốt lõi ss7: truyền tin nhắn phần 3 (MTP3), ISDN người dùng phần (ISUP), tín hiệu kết nối kiểm soát phần (SCCP), và giao dịch khả năng phần (TCAP). Ngoài ra nhóm làm việc ietf sigtran đã xác định một tập hợp các lớp thích ứng để cho phép vận chuyển dữ liệu ss7 qua IP. Dự án cũng nên thực hiện các lớp này.

lịch sử phiên bản

  • Phiên bản 0.1 đăng trên 2001-04-12
    Một số bản sửa lỗi và cập nhật
  • Phiên bản 0.1 đăng trên 2001-04-12

Chi tiết chương trình