JMp3Tag 0.8

Giấy phép: Miễn phí ‎Kích cỡ tệp: N/A
‎Xếp hạng người dùng: 4.1/5 - ‎483 ‎Phiếu

JMp3Tag là một ứng dụng J2ME để xem và chỉnh sửa thẻ trong các tệp MP3 với hỗ trợ bìa album. Phiên bản mới nhất là 0.8 và cho phép bạn dễ dàng thêm thẻ cho các tệp MP3. Tính năng - Xem thẻ cho các tập tin MP3 - Chỉnh sửa thẻ hiện có cho các tập tin MP3 - Hỗ trợ chỉnh sửa hình ảnh nghệ thuật Album

lịch sử phiên bản

  • Phiên bản 0.8 đăng trên 2011-05-03
    Một số bản sửa lỗi và cập nhật
  • Phiên bản 0.8 đăng trên 2011-05-03

Chi tiết chương trình