Surah Waqiah MP3 1.3

Giấy phép: Miễn phí ‎Kích cỡ tệp: 14.68 MB
‎Xếp hạng người dùng: 3.1/5 - ‎151 ‎Phiếu

Với ứng dụng miễn phí này, bạn có thể nghe Surat Waqiah, chương trình số 56 của Kinh Qur'an thánh. Bạn không cần phải tải về các dịch vụ mp3, wifi hoặc dữ liệu nữa chỉ cần cài đặt ứng dụng này và nghe trực tuyến hoặc ngoại tuyến trên cơ sở hàng ngày Những người đọc bao gồm, Al-Shuraim (Al-Shuraim) Saad al Ghamidi Abu Bakr Shatri Maher Moagely Những lợi ích của Chương Al Waqiah (56) Các tiên tri (PBUH) cho biết, Bất cứ ai đọc thuộc lòng surah al Waqiah vào ban đêm sẽ không bao giờ gặp phải nghèo đói [Ibn Sunni 620]

lịch sử phiên bản

  • Phiên bản 1.3 đăng trên 2020-02-13
  • Phiên bản 1.3 đăng trên 2016-08-08
    Lỗi cố định
  • Phiên bản 1.0 đăng trên 2013-05-30
    Một số bản sửa lỗi và cập nhật

Chi tiết chương trình