Surah Ar Rahman MP3 1.2

Giấy phép: Miễn phí ‎Kích cỡ tệp: 13.63 MB
‎Xếp hạng người dùng: 3.3/5 - ‎70 ‎Phiếu

Tải về ứng dụng này và lắng nghe Surat Ar Rahman từ Kinh Qur'an. Bạn không cần phải tải xuống mp3, chỉ cần cài đặt ứng dụng. bao gồm các hiệu trưởng sau đây: Abdul Rahman Al-Sudais mishary rashid alafasy Maher Al-Muaiqly Muhammad al-Luhaidan (Muhammad al-Luhaidan) Tiên tri Mohammad (PBUH) Cô cho biết: 'Tất cả mọi thứ có một cô dâu, và cô dâu của Kinh Qur'an là Surrah Al Rahman' Vị Tiên Tri Thánh cũng đã nói:

lịch sử phiên bản

  • Phiên bản 1.2 đăng trên 2020-02-22
  • Phiên bản 1.2 đăng trên 2018-01-24
    Giao diện người dùng mới
  • Phiên bản 1.2 đăng trên 2016-08-08
    Lỗi cố định
  • Phiên bản 1.0 đăng trên 2013-05-30
    Một số bản sửa lỗi và cập nhật

Chi tiết chương trình