Relational Filesystem 20051004

Giấy phép: Miễn phí ‎Kích cỡ tệp: N/A
‎Xếp hạng người dùng: 3.5/5 - ‎10 ‎Phiếu

Một bóng tối userspace Linux (dữ liệu tập tin là trên đĩa) hệ thống tập tin quan hệ (aka & quot;hệ thống tập tin cơ sở dữ liệu") bằng cách sử dụng cầu chì và postgresql để lưu trữ siêu dữ liệu. Thư mục có thể được truy vấn, và các tính năng mạnh mẽ (ví dụ như phân loại bayesian) được thêm vào thông qua các plugin

lịch sử phiên bản

  • Phiên bản 20051004 đăng trên 2005-10-04
    Một số bản sửa lỗi và cập nhật
  • Phiên bản 20051004 đăng trên 2005-10-04

Chi tiết chương trình