Facebook Cracker V2.0 Download 1

Giấy phép: Miễn phí ‎Kích cỡ tệp: 2.32 MB
‎Xếp hạng người dùng: 3.5/5 - ‎63 ‎Phiếu

Facebook Cracker V2.0 Tải về là phần mềm phục hồi mật khẩu hiệu quả nhất hiện có. Nó giúp người dùng có được mật khẩu FACEBOOK không có vấn đề như thế nào phức tạp hoặc đơn giản như thế nào là mật khẩu. Bạn chỉ cần bắt đầu phần mềm và làm theo các hướng dẫn và VOILA! Nó cung cấp mật khẩu FACEBOOK trong quá khứ và hiện tại được liên kết với tài khoản đó. Bạn cần truy cập tài khoản FACEBOOK ngay bây giờ? Tải xuống Facebook Cracker V2.0 Tải xuống và có (các) mật khẩu của bạn trong vài phút. Nó hoạt động như thế nào? Nó đơn giản như 1, 2, 3! Bạn tải phần mềm trên máy tính hoặc thiết bị được sử dụng để truy cập vào tài khoản FACEBOOK. Tiếp theo bạn bắt đầu Facebook Cracker V2.0 Tải về phần mềm. Sau đó, bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn trên màn hình. Khi bạn nhập địa chỉ email tài khoản FACEBOOK hợp lệ, Tải xuống Facebook Cracker V2.0 sẽ tự động giải mã (các) mật khẩu của bạn. Một khi tất cả các mật khẩu đã được bảo đảm nó sẽ lưu chúng vào một tập tin văn bản trên máy tính của bạn. Thuật toán lập trình mạnh mẽ của Facebook Cracker V2.0 Download có khả năng giải mã mật khẩu được mã hóa trong MD5 hoặc SHA.

lịch sử phiên bản

  • Phiên bản 1 đăng trên 2013-10-01
    Bản phát hành Mới

Chi tiết chương trình