Bookmark Manager 0.2.1

Giấy phép: Miễn phí ‎Kích cỡ tệp: N/A
‎Xếp hạng người dùng: 4.0/5 - ‎2 ‎Phiếu

Bookmark-Manager là một tiện ích quản lý đánh dấu nâng cao cho Windows hỗ trợ nhập khẩu / xuất khẩu và sáp nhập các mục yêu thích của Internet Explorer, danh sách nóng Opera, Mozilla, Netscape và Firefox bookmark, XBEL và danh sách HTML.

lịch sử phiên bản

  • Phiên bản 3.95 đăng trên 2009-06-01
    bản phát hành mới
  • Phiên bản 0.2.1 đăng trên 2007-02-18

Chi tiết chương trình