Varmintz Deluxe 1.0f

Giấy phép: Dùng thử miễn phí ‎Kích cỡ tệp: 7.34 MB
‎Xếp hạng người dùng: 3.6/5 - ‎164 ‎Phiếu

Nhảy vào một số niềm vui với Varmintz! Thư bị trả lại, né tránh và nhảy Varmintz của bạn để tự do. Thưởng thức một kết hợp thú vị của Pac-Man và Frogger chơi trò chơi phong cách. Đưa tất cả năm người bạn mờ của bạn, Binki, Shady, Rubin, Bean và Lulu đến hang của họ. Varmintz rất dễ chơi. sử dụng chuột hoặc các phím mũi tên của bạn, bạn sẽ chọn nó lên ngay lập tức!

lịch sử phiên bản

  • Phiên bản 1.0f đăng trên 2010-10-28
    Một số bản sửa lỗi và cập nhật
  • Phiên bản 1.0f đăng trên 2010-10-28

Chi tiết chương trình