Registrycleaner 2.0

Giấy phép: Dùng thử miễn phí ‎Kích cỡ tệp: 6.36 MB
‎Xếp hạng người dùng: 5.0/5 - ‎1 ‎Phiếu

Nếu bạn bị cản trở bởi lỗi hệ thống, sự cố và tốc độ phản hồi chậm, bạn sẽ nhận được giải pháp cuối cùng từ AthTek Registry Cleaner. Điều duy nhất bạn cần làm là tải xuống AthTek Registry Cleaner, làm theo các bước để làm sạch registry và sau đó tất cả các vấn đề hệ thống sẽ được loại bỏ ngay lập tức. Nó thực hiện như một công cụ bảo trì hệ thống toàn diện và làm nhiều hơn các chất tẩy rửa registry miễn phí có thể làm. Mỗi khi chúng tôi bắt đầu sử dụng hệ thống Windows, có rất nhiều mục đăng ký được tạo tự động trên máy tính. Những mục đăng ký không thể làm sạch chính nó. Nếu chúng ta không làm sạch chúng trong thời gian, họ sẽ tăng lớn hơn và lớn hơn từng ngày và sẽ mang lại lỗi hệ thống hoặc hệ thống treo một ngày nào đó. Nếu bạn tìm thấy tốc độ phản hồi hệ thống của bạn đã nhận được chậm hơn so với lần đầu tiên bạn sử dụng máy tính, điều đó có nghĩa là đăng ký của bạn đã bị quá tải và cần một dọn dẹp hoàn toàn. AthTek Registrycleaner có thể giúp bạn làm sạch hoàn toàn các mục đăng ký dự phòng và ngăn chặn hệ thống của bạn khỏi lỗi và sự cố. Nó có quy mô quét lớn hơn bất kỳ chất tẩy rửa registry nào khác đặc biệt là các chất tẩy rửa miễn phí. Nó có thể giúp bạn quét sâu, làm sạch và tối ưu hóa registry để có được tất cả các vấn đề hệ thống loại bỏ. Nó cũng có thể cài đặt trước các quy tắc quét và làm sạch như bạn muốn, để nó có thể tự động chẩn đoán hệ thống của bạn theo lịch trình. Nó đã tích hợp một số công cụ hệ thống thường xuyên sử dụng mà làm cho nó ổn định hơn và toàn diện để bảo trì hệ thống. Cho đến bây giờ, AthTek Reigstrycleaner là công cụ dọn dẹp registry duy nhất có thể có hiệu ứng thực sự trên Windows 8. Nếu bạn đã từng so sánh chương trình này với các trình dọn dẹp registry khác đặc biệt là các trình dọn dẹp miễn phí, có thể bạn sẽ biết những lợi thế của AthTek Reigstrycleaner là gì. Nó có thể dễ dàng tìm thấy nhiều lỗi đăng ký và nhận được registry làm sạch ở cấp độ sâu hơn nhiều. Trong một từ, AthTek Reigstrycleaner là kẻ giết người của lỗi registry và các vấn đề hệ thống. Nó làm những gì chất tẩy rửa registry khác không thể làm.

lịch sử phiên bản

  • Phiên bản 2.0 đăng trên 2012-11-23
    * Hỗ trợ hệ thống Windows 8 32bit và 64bit; * Giao diện mới; * Tích hợp các công cụ hệ thống Windows thường xuyên sử dụng; * Hỗ trợ quản lý các ứng dụng khác; * Hỗ trợ lịch trình dọn dẹp và tối ưu hóa đăng ký thường xuyên; Và nhiều hơn nữa...
  • Phiên bản 5.64.21 đăng trên 2009-12-06
    Khắc phục sự cố với lựa chọn ngày lịch.

Chi tiết chương trình

Eula

EULA - Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối

Thỏa thuận cấp phép Registrycleaner AthTek Software Co., LTD. THỎA THUẬN CẤP PHÉP NGƯỜI DÙNG CUỐI CHO AthTek SOFTWAER CO. Ltd. (S) SẢN PHẨM PHẦN MỀM ĐƯỢC ĐỌC KỸ: Thỏa thuận Cấp phép Người dùng Cuối AthTek này (&EULA") là một thỏa thuận pháp lý giữa bạn (một cá nhân hoặc một thực thể duy nhất) và AthTek Software Co. LTD cho (các) sản phẩm phần mềm AthTek được xác định ở trên. Bằng cách cài đặt, sao chép hoặc sử dụng PHẦN MỀM, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản của EULA này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của EULA này, không cài đặt hoặc sử dụng PHẦN MỀM. 1.CẤP GIẤY PHÉP. Cài đặt và sử dụng Phần mềm trên một máy tính duy nhất và tạo một bản sao Của Phần mềm ở dạng máy có thể đọc được chỉ cho mục đích sao lưu. Bạn phải sao chép trên bất kỳ bản sao nào như vậy tất cả các thông báo bản quyền và bất kỳ truyền thuyết độc quyền nào khác trên bản gốc của Phần mềm. Cài đặt Phần mềm trên thiết bị lưu trữ, chẳng hạn như máy chủ mạng và chạy Phần mềm trên mạng nội bộ, miễn là số lượng người dùng đồng thời không vượt quá số lượng bản sao Của Phần mềm đã mua. Một bản sao của Phần mềm phải được mua cho mỗi người dùng đó. Nếu bạn đã mua giấy phép nhiều gói cho sản phẩm Phần mềm, chẳng hạn như giấy phép Ten-Pack hoặc giấy phép thực hiện nhiều bản cài đặt Phần mềm, bạn có thể sử dụng đồng thời số lượng bản sao Của Phần mềm được ủy quyền bởi giao dịch mua đó. Tạo bản sao của Sản phẩm người dùng cuối và phân phối các bản sao đó để sử dụng chỉ cho chính bạn hoặc nhân viên do bạn hoặc một bên khác thuê, chỉ cho mục đích nội bộ của riêng mình. 2.COPYRIGHT: PHẦN MỀM thuộc sở hữu của AthTek Software Co. LTD và được bảo vệ bởi luật bản quyền cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và các điều khoản hiệp ước quốc tế. Bạn không được sao chép các tài liệu in kèm theo PHẦN MỀM (nếu có), cũng như không được in bản sao của bất kỳ tài liệu người dùng nào được cung cấp dưới dạng trực tuyến hoặc điện tử. 3.HẠN CHẾ KHÁC: Bạn không được tạo hoặc phân phối các bản sao của Phần mềm hoặc chuyển phần mềm điện tử từ máy tính này sang máy tính khác hoặc qua mạng. Bạn không được dịch ngược, thiết kế ngược, tháo rời hoặc giảm Phần mềm thành dạng có thể nhận biết được của con người. Bạn không được thuê, cho thuê hoặc cấp phép lại Phần mềm. Bạn không được sửa đổi Phần mềm hoặc tạo các sản phẩm phái sinh dựa trên Phần mềm. 4.DỊCH VỤ HỖ TRỢ: AthTek cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến PHẦN MỀM (&Dịch vụ hỗ trợ"). Việc sử dụng Dịch vụ Hỗ trợ được điều chỉnh bởi cảnh sát AthTek và các chương trình được mô tả trong hướng dẫn sử dụng, trong tài liệu trực tuyến, và/hoặc các tài liệu khác do AthTek cung cấp. Bất kỳ mã phần mềm bổ sung nào được cung cấp cho bạn như một phần của Dịch vụ hỗ trợ sẽ được coi là một phần của PHẦN MỀM và tuân theo các điều khoản và điều kiện của EULA này. Đối với thông tin kỹ thuật bạn cung cấp cho AthTek như một phần của Dịch vụ Hỗ trợ, AthTek có thể sử dụng thông tin đó cho mục đích kinh doanh của mình, bao gồm hỗ trợ và phát triển sản phẩm. AthTek sẽ không sử dụng thông tin kỹ thuật đó dưới dạng nhận dạng cá nhân bạn. 5. CHẤM DỨT: Không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào khác, AthTek có thể chấm dứt EULA này nếu bạn không tuân thủ các điều khoản và điều kiện của EULA này. Trong trường hợp đó, bạn phải phá hủy tất cả các bản sao của PHẦN MỀM. 6. KHÔNG BẢO HÀNH: AthTek từ chối rõ ràng bất kỳ bảo hành nào cho PHẦN MỀM. PHẦN MỀM VÀ BẤT KỲ TÀI LIỆU LIÊN QUAN NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP & NHƯ IS" KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý HOẶC KHẢ NĂNG BÁN HÀNG, PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC KHÔNG VI PHẠM. TOÀN BỘ RỦI RO PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG HOẶC HIỆU SUẤT CỦA SẢN PHẨM PHẦN MỀM VẪN CÒN VỚI BẠN. 7. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ. Trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, trong mọi trường hợp, AthTek hoặc các nhà cung cấp của AthTek sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại đặc biệt, ngẫu nhiên, gián tiếp hoặc hậu quả nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại do mất lợi nhuận kinh doanh, gián đoạn kinh doanh, mất thông tin kinh doanh hoặc bất kỳ tổn thất tiền tệ nào khác) phát sinh từ việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng PHẦN MỀM hoặc cung cấp hoặc không cung cấp Dịch vụ Hỗ trợ, ngay cả khi AthTek đã được thông báo về khả năng xảy ra thiệt hại đó. EULA này được điều chỉnh bởi luật pháp của Trung Quốc. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến EULA này, hoặc nếu bạn muốn liên hệ với AthTek vì bất kỳ lý do gì, vui lòng liên hệ với chúng tôi Email:[email protected] END