PHPSandbox 0.1.0

Giấy phép: Miễn phí ‎Kích cỡ tệp: N/A
‎Xếp hạng người dùng: 4.0/5 - ‎1 ‎Phiếu

PHPSandbox là một công cụ được sử dụng để thực thi mã PHP trong một chế độ an toàn. Bạn có thể chỉ định chức năng / lớp nào bị hạn chế hoặc có thể truy cập mã. Điều này cho phép thực thi mã PHP không đáng tin cậy mà không phải lo lắng về lỗ hổng bảo mật.

lịch sử phiên bản

  • Phiên bản 0.1.0 đăng trên 2008-03-31
    Một số bản sửa lỗi và cập nhật
  • Phiên bản 0.1.0 đăng trên 2008-03-31

Chi tiết chương trình