MiniWeb HTTP server 0.8

Giấy phép: Miễn phí ‎Kích cỡ tệp: N/A
‎Xếp hạng người dùng: 3.1/5 - ‎4 ‎Phiếu

MiniWeb là một nhúng, đa nền tảng, nhỏ HTTP (tập hợp con) máy chủ thực hiện, có một số ứng dụng thực tế trên nền tảng x86 Windows / Linux, ARM, MIPS, hoặc nhúng hoặc độc lập.

lịch sử phiên bản

  • Phiên bản 0.8 đăng trên 2007-01-15
    Một số bản sửa lỗi và cập nhật
  • Phiên bản 0.8 đăng trên 2007-01-15

Chi tiết chương trình