Iphone Theme for aHome 2.0.0

Giấy phép: Miễn phí ‎Kích cỡ tệp: 284.16 MB
‎Xếp hạng người dùng: 4.1/5 - ‎8 ‎Phiếu

một chủ đề tuyệt đẹp với nền đầy màu sắc. tất cả mọi thứ được tùy chỉnh thực hiện, bao gồm tất cả các biểu tượng, tab. Thích cái đó.

lịch sử phiên bản

  • Phiên bản 2.0.0 đăng trên 2009-08-29
    Một số bản sửa lỗi và cập nhật
  • Phiên bản 2.0.0 đăng trên 2009-08-28

Chi tiết chương trình