iFile app 2.0.7

Giấy phép: Miễn phí ‎Kích cỡ tệp: 2.01 MB
‎Xếp hạng người dùng: 4.3/5 - ‎2900 ‎Phiếu

Thiết bị Apple của bạn có khả năng duyệt tệp hoặc điều hướng như bạn muốn không? Chúng tôi chắc chắn câu trả lời của bạn sẽ không có iFile. iFile có rất nhiều tính năng thay vì các ứng dụng mặc định của Apple hoặc ứng dụng App store. Bây giờ bạn đã sẵn sàng để tải xuống và cài đặt ứng dụng iFile trong vòng vài giây chỉ bằng một cú nhấp chuột. iFile là một trong những ứng dụng phổ biến được phát triển cho các thiết bị của Apple. Người dùng có nhiều tính năng sử dụng ứng dụng này như điều hướng tệp và thư mục từ gốc, chỉnh sửa tệp bao gồm tệp hệ thống, cài đặt và cắt tệp, dán và sao chép. Hầu hết các chức năng này không đi kèm với Apple iOS. Tải xuống iFiles và cảm nhận các tính năng thực sự trong thiết bị của bạn. Thiết bị hỗ trợ iFile iPhone, iPod touch, iPad Hỗ trợ iOS Hỗ trợ iFile thời điểm này cho tất cả Apple Ios Tại sao bạn đang chờ đợi ... Ứng dụng iFile là gần cho bàn tay của bạn cho Apple Ios, Jailbreak và mang nó cho thiết bị của bạn

lịch sử phiên bản

  • Phiên bản 2.0.7 đăng trên 2014-01-01
    Ứng dụng iFile tương thích với các phiên bản mới nhất của iOS

Chi tiết chương trình

Eula

EULA - Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối

THỎA THUẬN CẤP PHÉP NGƯỜI DÙNG CUỐI CHO Ứng dụng iFile QUAN TRỌNG VUI LÒNG ĐỌC CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA THỎA THUẬN CẤP PHÉP NÀY MỘT CÁCH CẨN THẬN TRƯỚC KHI TIẾP TỤC CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH NÀY: iFile App inc Thỏa thuận Cấp phép Người dùng Cuối (&EULA") là một thỏa thuận pháp lý giữa bạn (một cá nhân hoặc một thực thể duy nhất) và iFile App inc. cho sản phẩm phần mềm iFile App inc được xác định ở trên có thể bao gồm các thành phần phần mềm liên quan, phương tiện truyền thông, tài liệu in và & trực tuyến" hoặc tài liệu điện tử iFile App Bằng cách cài đặt, sao chép hoặc sử dụng SẢN PHẨM PHẦN MỀM, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản của EULA này. Thỏa thuận cấp phép này đại diện cho toàn bộ thỏa thuận liên quan đến chương trình giữa bạn và (CHÈN TÊN CÔNG TY), (được gọi là & người cấp phép"), và nó thay thế bất kỳ đề xuất, đại diện hoặc hiểu biết nào trước đó giữa các bên. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của EULA này, không cài đặt hoặc sử dụng Ứng dụng iFile. Ứng dụng iFile được bảo vệ bởi luật bản quyền và các hiệp ước bản quyền quốc tế, cũng như các luật và hiệp ước sở hữu trí tuệ khác. Sản phẩm phần mềm được cấp phép, không được bán. 1. CẤP GIẤY PHÉP. Ứng dụng iFile được cấp phép như sau: (a) Lắp đặt và sử dụng. iFile App cấp cho bạn quyền cài đặt và sử dụng các bản sao của Ứng dụng iFile trên máy tính của bạn chạy một bản sao được cấp phép hợp lệ của hệ điều hành mà Ứng dụng iFile được thiết kế [ví dụ: Windows 95, Windows NT, Windows 98, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP, Windows ME, Windows Vista]. (b) Bản sao lưu. Bạn cũng có thể tạo bản sao của Ứng dụng iFile khi cần thiết cho mục đích sao lưu và lưu trữ. 2. MÔ TẢ CÁC QUYỀN VÀ HẠN CHẾ KHÁC. (a) Duy trì thông báo bản quyền. Bạn không được xóa hoặc thay đổi bất kỳ thông báo bản quyền nào trên bất kỳ và tất cả các bản sao của Ứng dụng iFile. (b) Phân phối. Bạn không được phân phối các bản sao đã đăng ký của Ứng dụng iFile cho bên thứ ba. Các phiên bản đánh giá có sẵn để tải xuống từ các trang web (INSERT COMPANY NAME's) có thể được phân phối tự do. (c) Cấm kỹ thuật đảo ngược, biên dịch và tháo gỡ. Bạn không được đảo ngược kỹ sư, dịch ngược hoặc tháo rời Ứng dụng iFile, ngoại trừ và chỉ trong phạm vi hoạt động đó được pháp luật hiện hành cho phép rõ ràng bất kể giới hạn này. (d) Cho thuê. Bạn không được thuê, cho thuê hoặc cho mượn Ứng dụng iFile. (e) Dịch vụ hỗ trợ. Ứng dụng iFile có thể cung cấp cho bạn các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến Ứng dụng iFile (&Dịch vụ hỗ trợ"). Bất kỳ mã phần mềm bổ sung nào được cung cấp cho bạn như một phần của Dịch vụ hỗ trợ sẽ được coi là một phần của Ứng dụng iFile và tuân theo các điều khoản và điều kiện của EULA này. (f) Tuân thủ luật áp dụng. Bạn phải tuân thủ tất cả các luật hiện hành liên quan đến việc sử dụng Ứng dụng iFile. 3. CHẤM DỨT Không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào khác, Ứng dụng iFile có thể chấm dứt EULA này nếu bạn không tuân thủ các điều khoản và điều kiện của EULA này. Trong trường hợp này, bạn phải tiêu diệt tất cả các bản sao của ứng dụng iFile sở hữu của bạn. 4. BẢN QUYỀN Tất cả các tiêu đề, bao gồm nhưng không giới hạn bản quyền, trong và đối với Ứng dụng iFile và bất kỳ bản sao nào thuộc sở hữu của Ứng dụng iFile trong các nhà cung cấp của nó. Tất cả quyền sở hữu và quyền sở hữu trí tuệ trong và đối với nội dung có thể được truy cập thông qua việc sử dụng Ứng dụng iFile là tài sản của chủ sở hữu nội dung tương ứng và có thể được bảo vệ bởi bản quyền hiện hành hoặc các luật và hiệp ước sở hữu trí tuệ khác. EULA này cấp cho bạn không có quyền sử dụng nội dung đó. Tất cả các quyền không được cấp rõ ràng được bảo lưu bởi (CHÈN TÊN CÔNG TY). 5. KHÔNG CÓ BẢO HÀNH Ứng dụng iFile từ chối rõ ràng bất kỳ bảo hành nào cho Ứng dụng iFile. Ứng dụng iFile được cung cấp 'Nguyên là' mà không có bất kỳ bảo hành rõ ràng hay ngụ ý dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ bảo đảm nào về khả năng bán hàng, không vi phạm hoặc phù hợp với một mục đích cụ thể. Ứng dụng iFile không đảm bảo hoặc chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin, văn bản, đồ họa, liên kết hoặc các mục khác có trong ứng dụng iFile. ứng dụng iFile không đảm bảo tôn trọng bất kỳ tác hại nào có thể gây ra bởi việc truyền virus máy tính, sâu, bom thời gian, bom logic hoặc chương trình máy tính khác. Ứng dụng iFile tiếp tục từ chối bất kỳ bảo hành hoặc đại diện nào cho Người dùng được ủy quyền hoặc cho bất kỳ bên thứ ba nào. 6. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ Trong mọi trường hợp, Ứng dụng iFile sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, lợi nhuận bị mất, gián đoạn kinh doanh hoặc mất thông tin) phát sinh từ việc sử dụng 'Người dùng được ủy quyền' hoặc không có khả năng sử dụng Ứng dụng iFile, ngay cả khi Ứng dụng iFile đã được thông báo về khả năng xảy ra thiệt hại đó. Trong mọi trường hợp, Ứng dụng iFile sẽ không chịu trách nhiệm về việc mất dữ liệu hoặc cho các hậu quả gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên, hậu quả (bao gồm cả lợi nhuận bị mất) hoặc các thiệt hại khác dựa trên hợp đồng, sai lầm cá nhân hoặc cách khác. iFile App inc sẽ không có trách nhiệm pháp lý đối với nội dung của Ứng dụng iFile hoặc bất kỳ phần nào của ứng dụng, bao gồm nhưng không giới hạn ở các lỗi hoặc thiếu sót có trong đó, phỉ báng, vi phạm quyền công khai, quyền riêng tư, quyền nhãn hiệu, gián đoạn kinh doanh, thương tích cá nhân, mất quyền riêng tư, quyền đạo đức hoặc tiết lộ thông tin bí mật.