Good2Go? (Beta) 1.0.11

Giấy phép: Miễn phí ‎Kích cỡ tệp: N/A
‎Xếp hạng người dùng: 4.0/5 - ‎1 ‎Phiếu

Bạn muốn đi lang thang (hoặc Sail, hoặc Stargaze). NHƯNG, là nó tốt đẹp bên ngoài? Hoặc là nó quá lạnh, mưa, gió, tối vv?

lịch sử phiên bản

  • Phiên bản 1.0.11 đăng trên 2011-01-11
    Một số bản sửa lỗi và cập nhật
  • Phiên bản 1.0.11 đăng trên 2011-01-11
    - Sửa chữa cho bánh rán (1,6) điện thoại

Chi tiết chương trình