Fix Photo Noise 2.0.70

Giấy phép: Miễn phí ‎Kích cỡ tệp: 8.91 MB
‎Xếp hạng người dùng: 4.0/5 - ‎1 ‎Phiếu

Thời gian để nói lời tạm biệt với tất cả các bức ảnh ồn ào mà bạn nghĩ rằng không thể được cố định. Bây giờ bạn có thể sửa ảnh thiếu sáng hoặc iso cao ồn ào trong vòng vài giây. Lấy lại những hình ảnh đẹp mà bạn luôn luôn muốn. http://facebook.com/rawzor http://twitter.com/rawzortech http://www.rawzor.com/

lịch sử phiên bản

  • Phiên bản 2.0.70 đăng trên 2018-09-24
    . Sửa lỗi và cải thiện hiệu suất nhanh chóng
  • Phiên bản 1.0.3 đăng trên 2011-12-21
    Một số bản sửa lỗi và cập nhật

Chi tiết chương trình