Aristotle Test (trial) 1.1

Giấy phép: Miễn phí ‎Kích cỡ tệp: 1.36 MB
‎Xếp hạng người dùng: 3.0/5 - ‎6 ‎Phiếu

Chương trình này là một thử nghiệm bước 11 xác định bao nhiêu đạo đức bạn đang có! Chương trình này là một bài kiểm tra 11 bước đơn giản xác định bạn có bao nhiêu đạo đức theo Aristotle *. (*Nó & #39 thế giới được biết đến triết gia Hy Lạp cổ đại, Plato & #39 sinh viên.) Bài kiểm tra này nên được thực hiện bởi một người hiểu biết bạn rất rõ. (Ví dụ: Gia đình, đối tác, bạn bè..) &#39 tự làm!

lịch sử phiên bản

  • Phiên bản 1.1 đăng trên 2011-08-31
  • Phiên bản 1.1 đăng trên 2011-05-12
    Một số bản sửa lỗi và cập nhật

Chi tiết chương trình