UA Mobile 4.5.72

Giấy phép: Miễn phí ‎Kích cỡ tệp: 2.10 MB
‎Xếp hạng người dùng: 4.0/5 - ‎4 ‎Phiếu

Với UA Mobile, ứng dụng của Đại học Akron, bạn có thể nhận được những tin tức và thông tin cần thiết mọi lúc, mọi nơi. Ứng dụng này bao gồm một danh mục khóa học, bản đồ khuôn viên trường, dịch vụ thư viện, roo Express tuyến đường đưa đón / bản đồ, một thư mục giảng viên / nhân viên, lịch và tin tức - với nhiều hơn tới. Tốt nhất của tất cả - nó miễn phí!

lịch sử phiên bản

  • Phiên bản 4.5.72 đăng trên 2012-03-26
  • Phiên bản 4.5.42 đăng trên 2011-04-15
    Một số bản sửa lỗi và cập nhật

Chi tiết chương trình