Tamil Bible 5.2

Giấy phép: Miễn phí ‎Kích cỡ tệp: 22.02 MB
‎Xếp hạng người dùng: 2.9/5 - ‎1100 ‎Phiếu

Chúng tôi tự hào và hạnh phúc để phát hành phiên bản đầu tiên của Kinh Thánh Tamil trong Android miễn phí. Ứng dụng này chứa cả "Cựu Ước" và "Tân Ước" trong tiếng Tamil. Đây là nỗ lực đầu tiên của chúng tôi trong việc mang lại cho bạn bible trong Tamil. Chúng tôi chân thành hy vọng rằng ứng dụng này sẽ làm bạn vui mừng. Ứng dụng yêu cầu hai quyền, cụ thể là 1. Vị trí của bạn (Đối với quảng cáo) và 2. Truyền thông mạng (Đối với quảng cáo) Với sự hỗ trợ của bạn, chúng tôi sẽ thêm nhiều tính năng hơn trong các bản phát hành trong tương lai. Tamil Bible AdFree phiên bản có sẵn trên thị trường. Hỗ trợ chúng tôi bằng cách đánh giá ứng dụng. Đối với người dùng Kinh Thánh Tamil (Công giáo La Mã) Thiruviviliam, vui lòng tìm kiếm Kinh Thánh Tamil RC trên thị trường Android hoặc tải xuống ứng dụng trong URL sau https://play.google.com/store/apps/details?id=com.softcraft.tamilbiblerc Gửi cho chúng tôi phản hồi của bạn Thay đổi được thực hiện trong các phiên bản trước ****** Phiên bản 3.9 * Thực hiện 1000 lời khen ngợi cho dễ đọc. * Thực hiện lịch sử của câu thơ hàng ngày. * Thực hiện câu thơ và chương để thêm Bookmark (trang). * Thêm sao lưu và khôi phục trong trang cài đặt. * Thêm thông báo cho kế hoạch đọc. * Tích hợp Facebook SDK mới nhất. * Thêm chương bookmark trong trang chi tiết bible. * Thêm giao diện người dùng mới cho cuốn sách chọn, chương và câu thơ trong trang chi tiết bible. * Giải quyết báo cáo tai nạn. Thay đổi được thực hiện trong các phiên bản trước ****** Phiên bản 3.4 - 3.6 * Sửa lỗi Thay đổi trong phiên bản hiện tại (3.3) Phát hành vào ngày 12 tháng 6 năm 2016 ***** * Sửa lỗi * Lỗi chính tả sửa chữa như nhận được từ người dùng. * Chia sẻ nhiều câu, đánh dấu, v.v. * Hàng ngày câu thơ tinh chỉnh để hiển thị chỉ đáng khích lệ câu thơ * Trang tin tức. * Trang câu thơ hàng ngày * Gần nhà thờ ********************* 3.1 * Sửa lỗi * Hỗ trợ Android Lollipop * Chế độ đọc ngày / đêm được thêm vào cài đặt * Điều chỉnh độ sáng màn hình * Tùy chọn để thay đổi cài đặt trong trang đọc được thêm vào, để người dùng có thể xem trực quan những thay đổi được thực hiện trong cài đặt * Lỗi chính tả sửa chữa như nhận được từ người dùng. 2.3 Chia sẻ Whatsapp bao gồm Sao chép nội dung được thêm vào Câu lỗi Corrections như đề nghị của người sử dụng. 2.1 * Tùy chọn để chọn số Chương("Athigaaram") bằng cách nhấn vào Tiêu đề sách ("Aagamam"). * Verse lỗi Corrections theo đề nghị của người sử dụng. * Danh sách chi tiết bài hát được thực hiện mở rộng trong cùng một trang. 2.0 Câu lỗi Corrections đề nghị của người sử dụng. 1.9 1.SMS chia sẻ vấn đề cố định. 2.Verse lỗi Corrections đề nghị của người sử dụng. 1.8 Thay đổi: 1. Thay đổi bố cục / giao diện người dùng 2. Thêm bài hát Kitô giáo 3. Tăng cường tìm kiếm / sắp xếp các cơ sở 4. Chia sẻ qua SMS/Facebook/Email Option

lịch sử phiên bản

  • Phiên bản 5.2 đăng trên 2020-01-03
    * Lỗi cố định
  • Phiên bản 3.7 đăng trên 2016-09-22
    * Lỗi cố định
  • Phiên bản 1.3 đăng trên 2011-04-29
    Một số bản sửa lỗi và cập nhật

Chi tiết chương trình