Jewel academy match 3

Giấy phép: Dùng thử miễn phí ‎Kích cỡ tệp: 15.10 MB
‎Xếp hạng người dùng: 0.0/5 - ‎0 ‎Phiếu

Thưởng thức trận đấu-3 gameplay tốt nhất của nó! Phù hợp với đá quý, kích hoạt sức mạnh đặc biệt và giải quyết các câu đố trong trận đấu mới tuyệt vời này-3 trò chơi! Jewel Academy là một trò chơi hành động đầy đá quý với rất nhiều cấp độ để hoàn thành.

lịch sử phiên bản

  • Phiên bản - đăng trên 2020-04-06

Chi tiết chương trình