BookmarksToDelicious 0.5

Giấy phép: Miễn phí ‎Kích cỡ tệp: N/A
‎Xếp hạng người dùng: 4.3/5 - ‎3 ‎Phiếu

BookmarksToDelicious là một khách hàng Python độc lập để gửi dấu trang từ một tập tin để ngon (xem http://del.icio.us/) REST API. Phiên bản hiện tại hỗ trợ các tệp dấu trang Mozilla / Firefox.

lịch sử phiên bản

  • Phiên bản version%200.5 đăng trên 2006-01-16
    Một số bản sửa lỗi và cập nhật
  • Phiên bản version 0.5 đăng trên 2006-01-16

Chi tiết chương trình