appscript

Giấy phép: Miễn phí ‎Kích cỡ tệp: N/A
‎Xếp hạng người dùng: 4.0/5 - ‎3 ‎Phiếu

Appscript là một cầu nối sự kiện apple cấp cao, thân thiện với người dùng cho phép bạn kiểm soát các ứng dụng Mac OS X có thể viết kịch bản từ Python, Ruby và Objective-C. Mô tả làm cho các ngôn ngữ này trở thành một giải pháp thay thế nghiêm túc cho AppleScript để tự động hóa máy Mac của bạn.

lịch sử phiên bản

  • Phiên bản files đăng trên 2011-03-19
    Một số bản sửa lỗi và cập nhật
  • Phiên bản N/A đăng trên 2011-03-19

Chi tiết chương trình